Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΑΡΑΝΤΙΝΑ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test