Καρδιοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής & Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αποστόλου Αναστάσιος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test