Απεικόνιση Μαστού – Δώρο ζωής για τις γυναίκες

Γράφουν οι:

Αγγελική Νικοπούλου, Ευσταθία Ζαχαρή, Μαρία Κοϊτσάνου, Ακτινοδιαγνώστριες, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο κοινός τύπος κακοήθειας στις γυναίκες. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπισή του και διασφαλίζονται μέσα από τακτικές απεικονιστικές εξετάσεις που μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες.

Η ψηφιακή μαστογραφία παραμένει η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση βλαβών του µαστού, είτε είναι καλοήθεις είτε κακοήθεις. Επιτρέπει την αναγνώριση αλλοιώσεων του µαστού όταν είναι στο αρχικό τους στάδιο και δεν έχουν αποκτήσει ακόμα κλινικά σημεία. Στο στάδιο αυτό οι περισσότερες βλάβες αποδεικνύονται ιάσιμες.

Στην μονάδα µας προσέρχονται γυναίκες που έχουν συγκεκριμένο κλινικό σύμπτωμα ή γυναίκες για προληπτικό έλεγχο.

Ο αδενικός ιστός του µαστού πρέπει να συμπιεστεί ώστε να αυξήσουμε την πιθανότητα να αναγνωριστούν βλάβες που κρύβονται μέσα σε αυτόν.

Με την συμπίεση του µαστού επιτυγχάνουμε χαμηλές δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η συμπίεση μπορεί να προκαλέσει ήπια ενόχληση σε κάποιες γυναίκες. Ωστόσο διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και ο βαθμός συμπίεσης καθορίζεται ανάλογα µε τα όρια αντοχής και την ευαισθησία της κάθε γυναίκας.

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ακολουθήσει 3D τοµοσύνθεση ή συμπληρωματικές εντοπιστικές και µεγεθυντικές λήψεις για να καταλήξουµε στην σωστή διάγνωση. Πρόκειται για εφαρµογές της ψηφιακής µαστογραφίας διευκρινιστικού χαρακτήρα.

Η διεθνής επιστηµονική σύσταση είναι οι γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών και άνω να ελέγχονται µε προληπτική ψηφιακή µαστογραφία ετησίως. Η σύσταση αλλάζει αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό.

Η ψηφιακή µαστογραφία διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά και η εξεταζόµενη παραλαµβάνει την έκθεση της διάγνωσης µε το πέρας της εξέτασης.

Το υπερηχογράφηµα µαστών πραγµατοποιείται µε χρήση υψηλής συχνότητας υπερήχων. Ʃτις γυναίκες µε υψηλή πυκνότητα µαστών ο υπέρηχος χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µετά την ψηφιακή µαστογραφία, ενώ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στις ηλικίες κάτω των 35 ετών και στις εγκύους.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης σπάνια υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Ο στοχευµένους υπέρηχος σε εύρηµα της µαστογραφίας, µαγνητικής τοµογραφίας µαστών (2nd look ultrasound) ή σε ψηλαφητό εύρηµα είναι ιδιαίτερα υψηλής διαγνωστικής αξίας.

Η µαγνητική τοµογραφία µαστών (MRM) είναι µία συµπληρωµατική εξέταση υψηλής ευκρίνειας η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν:

  • υπάρχει υποψία µεγαλύτερης έκτασης µιας βλάβης του µαστού συγκριτικά µε την αρχική διάγνωση,
  • προληπτικά σε γυναίκες που ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου (κίνδυνος νόσησης µε καρκίνο του µαστού >20%)
  • γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ακτινοβολία µεσοθωρακίου σε ηλικία µεταξύ 10 και 30 ετών,
  • θέλουµε να διαπιστώσουµε αν υπάρχει ρήξη προθέσης σιλικόνης του µαστού.

Για όλες τις παραπάνω απεικονιστικές εξετάσεις του µαστού οι αποφάσεις λαµβάνονται από επίλεκτη οµάδα εξειδικευµένων ακτινοδιαγνωστών µαστού.

Όταν διαγνωστεί ύποπτη βλάβη ακολουθεί - συχνά την ίδια ηµέρα - η ιστολογική της ταυτοποίηση µε βιοψία ή παρακέντηση µε λεπτή βελόνα για λήψη δείγµατος υλικού. Το υλικό που παραλαµβάνουµε αποστέλλεται για διάγνωση στους παθολογοανατόµους και κυτταρολόγους µας, επίσης εξειδικευµένους στην διαγνωστική προσέγγιση της παθολογίας του µαστού. Οι εκθέσεις παραδίδονται στις εξεταζόµενες εντός 3-5 εργάσιµων ηµερών.

Αφού οριστεί ο ιστολογικός τύπος της βλάβης παραπέµπονται στην κατάλληλη θεραπευτική οµάδα χειρουργών µαστού, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών - µε εντυπωσιακή κατάρτιση, ευρωπαϊκής φήµης – οι οποίοι θα ορίσουν την θεραπευτική προσέγγιση της ασθενούς.

Ʃτη Μονάδα Μαστού του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών διαθέτουµε παραϊατρικό προσωπικό - τεχνολόγους και νοσηλεύτριες - και διοικητικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο να πλαισιώνει µε ευαισθησία και κατανόηση την ψυχολογία των εξεταζοµένων γυναικών.

Ο εξοπλισµός που διατίθεται στη µονάδα µας είναι σύµφωνα µε τις υψηλότερες επιστηµονικές απαιτήσεις διεθνώς.