Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

H αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή bypass, είναι μία καρδιοχειρουργική τεχνική που διενεργείται, για την αντιμετώπιση των βλαβών που δημιουργεί η στεφανιαία νόσος. Στόχος της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass)είναι η αντιμετώπιση των στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων, ώστε να διευκολυνθεί η ροής του αίματος στις αρτηρίες, πού αιματώνουν το μυ της καρδιάς.

Για την επίτευξη της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης χρησιμοποιούνται φλέβες και αρτηρίες του ασθενή, προκειμένου να παρακαμφθούν τα στενεμένα τμήματα των αγγείων της καρδιάς και έτσι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία αίματος στον καρδιακό μυ.

Κατά την αορτοστεφανιαία παράκαμψη χρησιμοποιούνται τμήματα από τα αγγεία των ποδιών, των χεριών, της κοιλιάς (γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία), του θώρακα (έσω μαστικές αρτηρίες) και τα οποία λειτουργούν ως μοσχεύματα. Για την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) λαμβάνονται υγιείς αρτηρίες και συνδέονται με τις γηγενείς αρτηρίες της καρδιάς παρακάμπτοντας το σημείο της στένωσης.

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο της εξωσωματικής κυκλοφορίας είτε με την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς.

Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) γίνεται σε συνθήκες γενικής αναισθησία και ο χρόνος διενέργειας της ανέρχεται σε 4 έως 6 ώρες.

Ο καρδιοχειρουργός ανοίγει στη μέση του στέρνου τομή 20 - 25 εκατοστών αποκτώντας έτσι άμεση πρόσβαση στην καρδιά.

Αν ακολουθήσει τη μέθοδο της εξωσωματικής κυκλοφορίας, διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της καρδιάς χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή για την οξυγόνωση του αίματος και η οποία υποκαθιστά στην ουσία τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον καρδιοχειρουργό να χειρουργεί μία καρδιά που δεν πάλλεται.

Αν ακολουθηθεί η τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, τότε η εμφύτευση των μοσχευμάτων γίνεται με την καρδιά σε λειτουργία. Η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής, γίνεται κατά περίπτωση.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής θα χρειασθεί να παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 1 - 3 ημέρες και στη συνέχεια επιστρέφει στο θάλαμο νοσηλείας για μία εβδομάδα περίπου.

Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) γίνεται με τον ασθενή σε πλήρη (γενική) αναισθησία και μπορεί να διαρκέσει 4-6 ώρες και αυτό καθορίζεται από το βαθμό δυσκολίας του κάθε περιστατικού.

Επομένως, η τοποθέτηση των μοσχευμάτων γίνεται είτε με την καρδιά σε λειτουργία (πάλλουσα καρδιά), ή με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς και χρήση ειδικής συσκευής για την οξυγόνωση και κυκλοφορία του αίματος (εξωσωματική κυκλοφορία).