Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test