Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αντωνόπουλος Χρήστος
Ουρολόγος