Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αντωνακόπουλος Φώτης
Γενικός Χειρουργός