Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αντωνακόπουλος Φώτης
Γενικός Χειρουργός