Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας

Μία από τις τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς είναι η αορτική βαλβίδα, μέσω αυτής διοχετεύεται το αίμα από την καρδιά, σε ολόκληρο το σώμα.

Η αορτική βαλβίδα αποτελείται από τρία φύλλα, χωρίς να αποκλείεται και η σπανιότερη εμφάνιση των δύο φύλλων. Η αποστολή των φύλλων είναι να ανοιγοκλείνουν, αφήνοντας με αυτή την κίνησή τους, την εξώθησης του αίματος προς τον οργανισμό.

Όταν η αορτική βαλβίδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά, έχουμε αντίστοιχα την πιο κοινή πάθηση της αορτικής βαλβίδας, τη στένωση ή την ανεπάρκεια.

Σε μικρή στένωση, η αορτική βαλβίδα μπορεί να διορθωθεί, ενώ σε μεγάλου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια, η αορτική βαλβίδα πρέπει να αντικατασταθεί.

Γίνεται μία τομή κατά μήκος του στέρνου, μήκους 25 περίπου εκατοστών, διευκολύνοντας τον καρδιοχειρουργό να έχει άμεση πρόσβαση στην καρδιά και στην αορτή. Ακολούθως διορθώνεται ή αφαιρείται η πάσχουσα αορτική βαλβίδα και αντικαθίσταται από μία προσθετική βαλβίδα, που μπορεί να είναι βιολογική ή μηχανική.

Η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας διαρκεί από 3 έως 5 ώρες.

Στους νεότερους ασθενείς συνήθως προτείνεται η μηχανική αορτική βαλβίδα, ενώ στους ασθενείς σε μεγάλες ηλικίες, συνιστάται η βιολογική αορτική βαλβίδα. Το πλεονέκτημα της μηχανικής αορτικής βαλβίδας είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής της και της βιολογικής ότι οι ασθενείς δε χρειάζονται αντιπηκτική αγωγή.

Η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να γίνει και με διαδερμικό τρόπο. Η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας είναι τεχνική που εφαρμόζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και η οποία χαρακτηρίζεται ως ομάδα υψηλού κινδύνου, αν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση ανοιχτού τύπου.

Σύγχρονη μέθοδος αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, είναι και η διενέργεια επέμβασης ενδοσκοπικά με μικρή τομή ανάμεσα στα πλευρά. Στη μίνι διαθωρακική επέμβαση, δεν απαιτεί διάνοιξη της θωρακικής περιοχής αλλά η εμφύτευση της βαλβίδας γίνεται μέσα από μία μικρή τομή στο θώρακα.

Η χειρουργική πράξη έχει θεαματικά αποτελέσματα, χρειάζεται λιγότερο χρόνο νοσηλείας, έχει μηδαμινό κίνδυνο λοιμώξεων, πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα και ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.