Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test