Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός