Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Ορθοπεδικός