Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ανδρεάκος Χρήστος
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test