Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ανδρεάδης Χαράλαμπος
Ογκολόγος - Παθολόγος