Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΛΙΝΑ
Παιδίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test