Χειρουργός – Ειδική Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αναστασάκου Κορνηλία
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test