Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΜΠΝΤΟΥΧΑΚΙΜΟΦ ΜΑΝΟΝ
Ουρολόγος