Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αμπέρτος Νικόλαος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test