Ακτινοθεραπευτής, Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλιγιζάκης Εμμανουήλ
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος