Ογκολόγος Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Ογκολόγος