Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλεξίου Θωμάς
Επεμβατικός Ακτινολόγος