Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλεξίου Χρήστος
Καρδιοχειρουργός