Ακτινολογία/ Υπέρηχοι/ Επεμβατική Ακτινολογία

Το τμήμα Ακτινολογίας/ Υπέρηχων/ Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα τμήματα στην Ευρώπη διαθέτοντας υπερσύγχρονους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους, έως 128 τομές/sec, και μαγνητικούς τομογράφους, έως 3 Tesla, αγγειογράφους κι επιτρέποντας τη διενέργεια όλων των νέων εφαρμογών της υπερηχοτομογραφίας.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος Ακτινολογίας/ Υπέρηχων/ Επεμβατικής Ακτινολογίας εγγυάται την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο παραϊατρικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

Ειδικότερα, στο τμήμα Ακτινολογίας/ Υπέρηχων/ Επεμβατικής Ακτινολογίας παρέχονται οι παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις:

Αξονικός / Μαγνητικός Τομογράφος

 • Αξονική κολονογραφία,
 • Αξονική πυελογραφία,
 • Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία,
 • Πολυπαραμετρική ανίχνευση καρκίνου του προστάτη
 • Μαγνητική εντερογραφία / εντερόκλυση / πρωκτογραφία,
 • Μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου, μαστού, ήπατος, προστάτη,
 • Μαγνητική αρθρογραφία
 • Χαρακτηρισμός και σταδιοποίηση όγκων του εγκεφάλου,
 • Μαγνητική δεσμιδογραφία,
 • Λειτουργική μαγνητική τομογραφία,
 • Ποσοτικοποίηση της αγγείωσης και μέτρηση της ανταπόκρισης του όγκου στη χημειοθεραπεία,
 • Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία με ακολουθίες διάχυσης,
 •  Βιοψία μαστού στο μαγνητικό τομογράφο,
 • Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου και καρκίνου του ορθού στο μαγνητικό τομογράφο,
 • Μαγνητική τρακτογραφία,
 • Μελέτη και χαρακτηρισμός των εστιακών βλαβών,
 • Μελέτη του ήπατος μετά από έγχυση σκιαγραφικού υπερήχων,

Υπέρηχοι

 • Μελέτη ήπατος, νεφρών, σπληνός, παγκρέατος με έγχυση σκιαγραφικού SONOVUE,
 • Πιστοποίηση της αγγείωσης και μέτρηση της ανταπόκρισης του όγκου στη χημειοθεραπεία
 • Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα ήπατος με ή χωρίς έγχυση σκιαγραφικού SONOVUE
 • FNA θυρεοειδούς, λεμφαδένων, τραχήλου
 • Κατευθυνόμενη βιοψία προστάτου.

Αγγειογράφος

 • Διασφαγιτιδική βιοψία ήπατος,
 • Διάγνωση με διαδερμική βιοψία,
 • Παρηγορητική / συμπτωματική αγωγή μέσω διαδερμικής προσέγγισης,
 • Διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία και παροχέτευση χοληφόρων με ή χωρίς τοποθέτηση stent,
 • Χημειοεμβολισμοί όγκων ήπατος / πνευμόνων,
 • Εμβολισμοί όγκων προεγχειρητικά ,
 • Θερμοκαυτηριασμοί με Ραδιοσυχνότητες (radiofrequency ablation) και Μικροκύματα σε ανεγχείρητους πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς όγκους έως 4-5 εκ όγκων ήπατος/ πνευμόνων/ νεφρών/ οστών,
 • Εκλεκτικός εμβολισμός αιμορραγιών ή όγκων του γαστρεντερικού, αναπνευστικού και ουρογεννητικού συστήματος,
 • Παροχέτευση χοληφόρων – Τοποθέτηση Stent.
 • Λήψη δειγμάτων φλεβικού αίματος από διάφορα σημεία του φλεβικού συστήματος για εντοπισμό καλοήθων ή κακοήθων όγκων,