Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΚΚΙΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ρευματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test