Αιμόστασης

Το Ιατρείο Αιμόστασης και Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής  είναι κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να διαχειρίζεται επείγοντα  προβλήματα αιμορραγίας, καθώς και σύμπλοκα προβλήματα διαταραχών του μηχανισμού πήξης. Επίσης, διενεργείται έλεγχος της αντιπηκτικής και της αντιαιμοπεταλειακής αγωγής με εξειδικευμένους αναλυτές.