Αιματολογικές Εργαστηριακές Εξετάσεις

Α. Αιματολογικές Εξετάσεις

 • Προσδιορισμός Παραγόντων Πήξεως του αίματος
 • Προσδιορισμός Έμμορφων Συστατικών του αίματος
 • Έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών

Γ. Εξετάσεις Σωματικών Υγρών 

 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Σπέρματος
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Αρθρικού υγρού
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Πλευριτικού υγρού
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Ούρων

Β. Βιοχημικές εξετάσεις

 • Προσδιορισμός Ηλεκτρολυτών βιολογικών υγρών
 • Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και Βαρέων Μετάλλων
 • Προσδιορισμός Καρδιακών δεικτών
 • Διερεύνηση Αναιμιών
 • Προσδιορισμός Λιπιδίων , Λιποπρωτεϊνών και Απολιποπρωτεϊνών
 • Προσδιορισμός Βιταμινών
 • Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Οξείας Φάσεως και Ενζύμων

Δ. Ηλεκτροφορήσεις – Ανοσοηλεκτροφορήσεις–Ανοσοκαθηλώσεις

 • Ισοενζύμων CPK, LDH, ALP
 • Λιποπρωτεϊνών
 • Πρωτεϊνών ΕΝΥ
 • Προσδιορισμός (κ) και ( λ) αλυσίδων ( ελεύθερες και βαριές)

Ε. Προσδιορισμός Επιπέδου Φαρμάκων και Ουσιών

Ζ. Ανοσολογικές Εξετάσεις

 • Έλεγχος Δεικτών Οστεοπόρωσης
 • Έλεγχος Δεικτών Υπέρτασης
 • Έλεγχος Δεικτών Θυρεοειδούς
 • Έλεγχος Δεικτών Επινεφριδίων
 • Προσδιορισμός Αυξητικών Παραγόντων
 • Έλεγχος Αυτοάνοσων Νοσημάτων
 • Έλεγχος Δυσλειτουργίας Στομάχου – Εντέρου
 • Προσδιορισμός Παραγόντων Συμπληρώματος
 • Έλεγχος Αλλεργίας σε 365 Αλλεργιογόνα (Τροφές, Γύρεις, Έντομα, Ζώα, Δένδρα, Γρασίδια, Ακάρεα κ.λ.π.)
 • Έλεγχος Δυσανεξίας σε 90 Τρόφιμα
 • Έλεγχος Στειρότητας και Αναπαραγωγής
 • Προσδιορισμός Αντισωμάτων και Αντιγόνων (άμεσα ή έμμεσα) διαφόρων Ιών, Βακτηριδίων, Μυκήτων, Παρασίτων, Μυκοπλασμάτων κ.λ.π.
 • Έλεγχος Ηπατιτίδων Α, Β, C, D, E

Η. Μικροβιολογικές Εξετάσεις

 • Καλλιέργειες διαφόρων Βιολογικών Υλικών
 • Ταυτοποίηση Βακτηριδίων και Αντιβιόγραμμα (MIC)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού διαφόρων Ιών, Βακτηριδίων, Μυκήτων και Παρασίτων
 • Διερεύνηση Πνευμονίας με ταυτόχρονη ανίχνευση γενετικού υλικού 17 Αναπνευστικών Ιών
 • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού των Μυκοβακτηριδίων Φυματίωσης και των Άτυπων Μυκοβακτηριδίων
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Μικροοργανισμών
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού των βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για Μηνιγγίτιδα σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ιών και Βακτηριδίων υπεύθυνων για Μυοκαρδίτιδα
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ερπητοϊών και Εντεροϊών
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων Γλαυκώματος
 • Ανίχνευση 3 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας
 • Ανίχνευση 13 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας
 • Ανίχνευση 50 μεταλλάξεων Κυστικής Ίνωσης
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων ΑpoB & ApoE σχετικές με την στεφανιαία νόσο
 • Τυποποίηση πολυμορφισμών του Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης και Τυποποίηση Πολυμορφισμών Αγγειοτενσινογόνου που έχουν σχέση με την Υπέρταση
 • Προσδιορισμός Αντιγόνων HLA Τάξη Ι (επίτοποι Α & Β) και Τάξη ΙΙ (επίτοποι Cw, DP, DQ, DR)