Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test