Αδαμίδης Σωτήρης
Ειδικότητα: 
Παθολόγος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες: 

• «Sildenafil plus Atorvastatin in patients with Metabolic Syndrome», Ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Vascular Biology Working Group -VBWG, Μιλάνο 2007.
• «Weight loss in obese patients with metabolic syndrome treated with sibutramine and lifestyle modification», Sotiris C. Adamidis, George Z. Panos, Sofia S.Adamidis, Ανακοίνωση στο συνέδριο World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes, and Hypertension (CODHy), Berlin, Germany, 26 October 2006 – 29 October 2006.