Παθολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αδαμίδης Σωτήρης
Παθολόγος