Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αδαμίδης Σωτήριος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test