Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test