7 συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου & Παχυσαρκίας 23-24 Οκτωβρίου 2021

Covid-19
Προπληρωμή Test