Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε

Oικονομικά Αποτελέσματα 2018

Oικονομικά Αποτελέσματα 2017

Oικονομικά Αποτελέσματα 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014
Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα 2009