ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2017 ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018 – Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών απέσπασε 1ο Βραβείο Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων από τους αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week.

Το βραβείο παρέλαβε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, από τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA).

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επιχειρήσεων αποτέλεσαν η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι καινοτόμες δράσεις τους, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα και η συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και στο επενδυτικό κοινό γενικότερα.

Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, που υπηρετεί τον επενδυτικό και τον ευρύτερο οικονομικό χώρο από το 1988, διοργάνωσε, για δέκατο πέμπτο συνεχές έτος, την απονομή των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2017», με στόχο την προβολή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού και γενικότερα στηρίζουν την ελληνική οικονομία.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του εστιάζοντας σταθερά στην εξωστρέφεια, την καινοτοµία, τις επενδύσεις και αυξάνοντας παράλληλα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωµά του.

Το βραβείο παρέλαβε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.


Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:

Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager, Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Τηλ.:210 6862521, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr