Σάββας Χειρίδης - Λαπαροσκοπική αποκατάσταση Κήλης