Πολυϊατρείο Διαγνωστική Νάξου: Yπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

23 Δεκεμβρίου 2015 – Το Πολυϊατρείο Διαγνωστική Νάξου υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, με σκοπό να προσφέρει στους Ναξιώτες υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας τις δυνατότητες του Πολυϊατρείου σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Δρ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Παπαδάκη–Γρυλλάκη Μαριάννα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαγνωστικής Νάξου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ενισχύει με συγκεκριμένες ειδικότητες τη στελέχωση του Πολυϊατρείου, ενώ παράλληλα για οποιαδήποτε ανάγκη νοσηλείας ο Όμιλος βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε κάθε περίπτωση. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συμμαχία υψίστης σημασίας καθώς δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο προσφερόμενης πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά, παρέχοντας τη δυνατότητα στους Ναξιώτες να απολαμβάνουν ακόμα ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, εφάμιλλες των μεγαλύτερων νοσοκομείων του κόσμου, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα, η Νάξος αναδεικνύεται μεταξύ των ασφαλέστερων σε θέματα αντιμετώπισης ιατρικών περιστατικών προορισμών της νησιωτικής Ελλάδας.

Με τους κορυφαίους ιατρούς-συνεργάτες, το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που διαθέτει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους δίνοντας στους πολίτες της Νάξου πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.