Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέα, επικυρωμένη διαγνωστική μοριακή μέθοδος (CE/IVD) ταυτόχρονης ανίχνευσης του Νέου Κορονοϊού και διαφοροδιάγνωσης των ιών γρίπης Α και Β (Test COVID-19 & Test Influenza A/B)

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 - Αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα και αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της πρόληψης , o Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσφέρει, σε ειδική προνομιακή τιμή, τη νέα, επικυρωμένη διαγνωστική μοριακή μέθοδο (CE/IVD) ταυτόχρονης ανίχνευσης του Νέου Κορονοϊού και διαφοροδιάγνωσης των ιών γρίπης Α και Β, ως ακολούθως:

Εξέταση SARS-Cov-2 (COVID-19) + Influenza A + Influenza B: 100€

Η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί τη συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Διαγνωστικό Κέντρο Γενότυπος Science Labs ΑΙΕ, το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που έλαβε διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη μοριακή ανίχνευση του νέου Κορονοϊού.

Η εξέταση που εφαρμόζεται είναι σχεδιασμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι κλινικά επικυρωμένη και εγκεκριμένη για διαγνωστική χρήση (CE-IVD). Εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία (έως 10 ιικά αντίγραφα ανά δείγμα) και ειδικότητα που αγγίζει το 100%. Εφαρμόζεται σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και ακολουθεί την πλέον ενδεδειγμένη και διεθνώς εφαρμοζόμενη τεχνική της πραγματικού χρόνου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λήψη ενός (1) δείγματος αρκεί για την ανίχνευση του Νέου Κορωνοϊού και της διαφοροδιάγνωσης των ιών γρίπης Α και Β

Οι παραπάνω διαγνωστικοί έλεγχοι (Test για Κορονοιό και Γρίπη Α/Β) ραγματοποιούνται σε όλες τις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από τις 29 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 15:00, στα παρακάτω τηλέφωνα:

(*) Ειδικά για το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ο προγραμματισμός των ραντεβού ισχύει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τις ίδιες ημέρες και ώρες.