ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2024:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2023: Τρίτη 30 Απριλίου 2024
Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές: Πέμπτη 20.6.2024
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 27.6.2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2024: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2023.
H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση