ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022:  Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές:  Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:  Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2023:  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.