ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2022:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2021:  Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές:  Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:  Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2022:  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.