ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2021:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2020:  Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές:  Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:  Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021:  Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Για την χρήση 2020, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.