ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2020:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019:  Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές:   Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη , 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020:  Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Για την χρήση 2019, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.