Νέο επίτευγμα της Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η ομάδα του Τμήματος Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών συνεχίζει να πρωτοπορεί στο πλέον δύσκολο και απαιτητικό τομέα της προηγμένης χειρουργικής, με μεθόδους κλασικής, λαπαροσκοπικής και ρομποτικής προσέγγισης. Η εξειδικευμένη ομάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών πραγματοποίησε ακόμη μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, πολύπλοκη και υψηλού ρίσκου επέμβαση στο ήπαρ (συκώτι) ασθενούς με σπάνια μορφής όγκο.

Πιο συγκεκριμένα, ασθενής από το εξωτερικό που πρόσφατα διεγνώσθη με όγκο 13 εκατοστών στο κέντρο του ήπατος και σε άμεση επαφή με τα μεγάλα αγγεία (ηπατικές φλέβες, αρτηρίες και χοληφόρα) και με ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στη κοιλία ως συνέπεια τροχαίου ατυχήματος, παραπέμφθηκε στη μια από τις πλέον εξειδικευμένες ομάδες για αντιμετώπιση με ρομποτική χειρουργική. 

Η ομάδα του Τμήματος Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος στηριζόμενη στην συνολική τους εμπειρία ως υπεύθυνοι μονάδων χειρουργικής ογκολογίας, όσο και την εξειδίκευσή τους που αποκτήθηκε στα κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα, έδωσαν στη ασθενή την δυνατότητα να απολαύσει όλα τα προτερήματα της Ρομποτικής – Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Με επέμβαση αμιγώς ρομποτική τα μέλη της ομάδας κατάφεραν τόσο να προσεγγίσουν τον όγκο όσο και να τον αφαιρέσουν αναίμακτα, με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και μέσα από 5 μικρές τομές λίγων χιλιοστών.

Η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα επέμβαση έδωσε τη δυνατότητα στην ασθενή να αναρρώσει άμεσα δίχως πόνο και μεγάλες τομές και να επανέλθει ολοκληρωτικά στις δραστηριότητες της μέσα σε διάστημα λίγων ημέρων.

Η σύγχρονη χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων - Παγκρέατος όσο και η Ρομποτική Χειρουργική Ογκολογία στις μέρες μας απαιτούν ολιστική προσέγγιση, εξειδίκευση και εμπειρία που εξασφαλίζει το ογκολογικό αποτέλεσμα με το μέγιστο όφελος και τον ελάχιστο κίνδυνο. Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Τμήμα Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος  με προσήλωση στην ηθική και ιατρική δεοντολογία δόμησαν ένα κέντρο αριστείας στον τομέα αυτό.

Τόσο ο Όμιλος όσο και οι επικεφαλής του τμήματος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Παπαλάμπρος Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής EUC Πέτρου Αθ., Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Παπαλάμπρος A. και Ειδικός Χειρουργός Διαμαντής Δ., δεσμεύονται να συνεχίσουν με ανιδιοτέλεια την προσπάθεια εξέλιξης και καθιέρωσης της προηγμένης χειρουργικής στους κόλπους της ιατρικής μας κοινότητας, προς όφελος του ασθενούς.