ΜΕ 170€ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Παιδιατρικό Κέντρου του Ιατρικού Διαβαλκανικού προσφέρει σε όλα τα Παιδιά, ασφαλισμένα στον ΕΟΠΥΥ, ημερήσια νοσηλεία σε ειδική προνομιακή τιμή, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για:

  • Το ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ
  • Αμοιβή Παιδιάτρου
  • Όλες τις διαγνωστικές (απεικονιστικές –εργαστηριακές) εξετάσεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
  • Φαρμακευτική αγωγή
  • Νοσηλεία

 *Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται o ΦΠΑ