ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

Για τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους στη Ρευματολογία συμμετείχαν με εισηγήσεις στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας οι ιατροί του Ιατρικού Διαβαλκανικού, Τηλέμαχος Σφέτσιος, ρευματολόγος και Δανάη Χουρμούζη, ακτινολόγος.

Στην ενότητα του συνεδρίου για τη συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων  (προεδρείo: Α. Γεωργούντζος - Α. Ελέζογλου), ο ρευματολόγος κ. Τηλέμαχος Σφέτσιος, αναφέρθηκε  στη «διαγνωστική αξία της Μαγνητικής Τομογραφίας στην Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα», ενώ η ακτινολόγος κ. Δανάη Χουρμούζη, ανέπτυξε το θέμα «Πρωτόκολλο» ορθής παραπομπής & εκτίμησης της μαγνητικής τομογραφίας στην αξονική σπονδυλαρθρίτιδα».

Ειδικότερα:

Όπως τόνισε ο δρ. Σφέτσιος, ο όρος Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (axial SpA) περιλαμβάνει φλεγμονώδεις Ρευματοπάθειες, τις Σπονδυλαρθρίτιδες, που χαρακτηρίζονται από προσβολή των ιερολαγονίων αρθρώσεων και της Σπονδ. Στήλης με κυρίαρχη πάθηση την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα.

Πρόκειται για παθήσεις που προσβάλλουν νέους σε ηλικία ασθενείς, με έναρξη της νόσου για τους περισσότερους στην 3η δεκαετία της ζωής τους. Οι ασθενείς εμφανίζουν επίμονη οσφυαλγία και δυσκαμψία στην Σπονδ. στήλη και αν καθυστερήσει  η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση οδηγούνται σε σταδιακή αγκύλωση της Σπονδ. Στήλης και ακολούθως σε απώλεια κινητικότητας, και λειτουργικότητας με παράλληλη απώλεια της ποιότητας ζωής.

Η ύπουλη έναρξη και η  αργή πορεία της νόσου, η έλλειψη παθογνωμονικών εργαστηριακών εξετάσεων, ο βραδύς ρυθμός απεικόνισης των βλαβών στις απλές ακτινογραφίες, ευθύνονται για το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την διάγνωση. Το διάστημα αυτό σύμφωνα με μελέτες μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 9-10 χρόνια.

H Μαγνητική Τομογραφία (MRI) χάρις στην μεγάλη ευαισθησία της να απεικονίζει σε 3D την φλεγμονή αλλά και χρόνιες αλλοιώσεις τόσο σε μαλακά μόρια όσο και σε οστά και μάλιστα πρώιμα και αντικειμενικά, έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό «εργαλείο» για την διάγνωση και παρακολούθηση της πορείας της Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας.

Η παρουσία ενεργού ιερολαγονίτιδας στην ΜRI, στα νέα κριτήρια ταξινόμησης της Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας, που περιλαμβάνουν συνδυασμό κλινικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών και γενετικών ευρημάτων και χαρακτηρίζονται από υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία φαίνεται να αλλάζει θεαματικά τα δεδομένα στην πρώιμη διάγνωση. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις που η MRI ιερολαγονίων είναι φυσιολογική, η χρησιμοποίηση της MRI  Σπονδ. Στήλης μπορεί να αποκαλύψει περιπτώσεις με φλεγμονή μόνο σε αυτήν.

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν όχι μόνο την διαγνωστική αξία της MRI στην Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, αλλά και στην παρακολούθηση και απάντηση στην θεραπεία  με anti-TNF παράγοντες σε αυτούς τους ασθενείς, επιλογή των καταλληλότερων για θεραπεία ασθενών, αλλά και προγνωστική χρησιμότητα αυτής της εξέτασης για ασθενείς που πιθανόν μελλοντικά θα αναπτύξουν Αγκυλ. Σπονδυλίτιδα.