Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Περισσότερες από 100 πολύπλοκες επεμβάσεις στο Τμήμα Χειρουργικής Προσώπου και Γνάθων

Το Τμήμα Χειρουργικής Προσώπου και Γνάθων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, που δραστηριοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε, με απόλυτη επιτυχία, τα 100, πολύπλοκα και μεγάλης χειρουργικής βαρύτητας περιστατικά, στο πλαίσιο της διαρκούς του δέσμευσης του, να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ασθενείς.

Το Τμήμα που λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση των Δρ. Ιωάννη Χατζηστεφάνου και Πέτρου Ζήκου, πιστοποιημένων Γναθο-προσωπικών χειρουργών, αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στο πρόσωπο, τη στοματική κοιλότητα και τις γνάθους, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Η ομάδα αποτελείται από αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή ένωση Γναθοπροσωπικούς χειρουργούς και καταξιωμένους επιστημονικούς συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία.

Το Τμήμα Χειρουργικής Προσώπου και Γνάθων, δομήθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί βασισμένο στα, πλέον, σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Εξειδικεύεται στη Αισθητική, Ορθογναθική και Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου, τη Ρομποτική και Χειρουργική Θεραπεία των Αποφρακτικών Απνοιών Ύπνου, την Ογκολογική Χειρουργική του στόματος, του προσώπου, των γνάθων και των σιελογόνων αδένων, και την Χειρουργική του Οφθαλμικού κόγχου. Για την αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών, συνεργάζεται στενά με το Ογκολογικό Κέντρο του Ομίλου, εξασφαλίζοντας στους ασθενείς το μέγιστο δυνατό ογκολογικό αποτέλεσμα και τη ταχύτερη δυνατή επιστροφή στη καθημερινότητα

Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, η χειρουργική εμπειρία των μελών της ομάδας, συμπληρώνεται από τεχνολογία αιχμής, όπως ο εικονικός τρισδιάστατος χειρουργικός σχεδιασμός (Virtual Surgical Planning) και η καθοδηγούμενη αποκατάσταση των δομών του προσώπου, των γνάθων και του οφθαλμικού κόγχου.

Το ΤμήμαΤμήμα Χειρουργικής Προσώπου και Γνάθων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου είναι το πλέον κατάλληλο ώστε να  προσεγγίζει διαγνωστικά και να θεραπεύει, ανάλογα, τις παθήσεις του προσώπου, του στόματος και των γνάθων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά και την επιστροφή στην κανονικότητα, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας, σε περίπτωση που την είχαμε παραμελήσει, λόγω των συνθηκών. Το ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον, οι οργανωμένες δομές και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση, όπως αυτά υφίστανται και εφαρμόζονται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά και σε όλες τις κλινικές του Ομίλου, θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για την επιλογή μας.

Στο κάθε νοσοκομείο του Ομίλου, από πολύ νωρίς, εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προφύλαξης από κρούσματα του COVID – 19, τα οποία επικαιροποιούνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι κλινικές μας συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, βάσει των αυστηρότερων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων υγείας.