Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ ανακοινώνει ότι αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης ο κ. Βασίλειος Μπαρδής

Ο κ. Μπάρδης κατείχε τη θέση τουΓενικού Επιχειρησιακού και Διοικητικού Διευθυντή καθώς και του Γενικού Διευθυντή του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης .

Η εταιρία τον ευχαριστεί για την μακροχρόνια συνεργασία και την πολυετή προσφορά του.