ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Πέτρος Δ. Αδαμόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης) από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Πέτρο Αδαμόπουλο για την πολυετή προσφορά και συνεργασία του.