ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 o κ. Γεώργιος  Ζέρδιλας αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Η νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει το συντονισμό όλων των δράσεων του Ομίλου με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο κ. Ζέρδιλας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της υγείας καθώς έχει συνεργαστεί με τον Όμιλο για περισσότερα από 15 χρονιά, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας έχει αναλάβει ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις και σε άλλους κλάδους όπως αυτός της ναυτιλίας , των επενδύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α. 

Είναι πτυχιούχος του London School of Economics (BSc in economics), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων MSc in Computing από το Imperial College και MSc in Finance από το Birkbeck College.