Ετήσια παρουσίαση προς τους αναλυτές

Πέµπτη, 06 Ιουνίου 2013

 

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 µ.µ. στα γραφεία της Εταιρείας, ∆ιστόµου 5-7, Μαρούσι (κτίριο Α).

Download: Eτήσια παρουσίαση προς τους αναλυτές