Ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια παρουσίαση στους αναλυτές

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013, στα γραφεία της Εταιρείας.