Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Έτους 2019

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι  η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Έτους 2019, λόγω των έκτακτων συνθηκών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Για τυχών αλλαγές θα ενημερωθεί εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.